(Σελίδα 02)

Συγχαρητήρια!!!!
Καταφέρατε και φτάσατε στη σελίδα 2

Για να προχωρήσετε στη σελίδα 3 θα πρέπει να βρείτε μόνοι σας τον τρόπο, ψάχνοντας πάλι... κάπου... μέσα στην λευκή αυτή σελίδα. Καλή τύχη!
* Ίσως το πληκτρολόγιο, σας βοηθήσει!

             

  

   

          

                       

            

                                          .